นโยบายพรรค

ครอบครัวต้องเดินหน้า
เศรษฐกิจต้องเดินหน้า
ประเทศต้องเดินหน้า
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
Broadband 3G
สร้างแหลมฉบังให้เป็นเมืองท่าสมบูรณ์แบบ
มนต์เสน่ห์ไทย....เที่ยวเท่าไรไม่มีหมด
รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน
กรุงเทพฯต้องเดินหน้า

นโยบายรัฐบาล