กรุงเทพฯต้องเดินหน้า

 

เดินทางสะดวก ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สะอาด รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง

  • รถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
  • รถไฟฟ้า 12 สาย ระยะทางรวม 509 กม. สร้างแล้ว 75 กม.
  • เชื่อม กทม.-ปริมณฑล (นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ) โดย รถไฟฟ้า 166 กม. ภายใน 5 ปี
  • เพิ่มการเชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง ให้เกิดความสะดวก เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และฟื้นเศรษฐกิจโดยรอบ
  • พัฒนาสถานีบางซื่อและสถานีมักกะสันเป็นศูนย์คมนาคม เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง
  • รถเมล์ สะอาด รวดเร็ว ปลอดภัย
  • บริการฟรีนักเรียน-คนพิการ-ผู้สูงอายุ
  • ปรับเส้นทางเดินรถเชื่อมระบบรางและทางน้ำ
  • ตั๋วร่วม รถไฟ-รถเมล์-เรือ เดินทางได้ทุกระบบขนส่งมวลชน


Back to list