สร้างแหลมฉบังให้เป็นเมืองท่าสมบูรณ์แบบ

สร้างแหลมฉบังให้เป็นเมืองท่าสมบูรณ์แบบ (Harbor City) พร้อมรถไฟความเร็วสูง เชื่อมกรุงเทพ แหลมฉบังและระยอง และเครือข่ายโลจิสติก ด้วยเงินลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาท

เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของเศรษฐกิจไทย

 • เป็น ASEAN GATEWAY นำไทยเข้าสู่ระบบการค้าเสรี
 • ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันสากล
 • ลดต้นทุนการขนส่ง/โลจิสติกส์
 • สร้างโอกาสใหม่ๆให้ SME และแรงงานไทย

พัฒนา ภาคตะวันออก ของประเทศอย่างยั่งยืน

 • สร้างแหลมฉบังเป็นเมืองท่าสมบูรณ์แบบ ( Harbour City )
 • พลิกโฉม มาบตาพุด เป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ( Eco-Town )
 • พัฒนาศักยภาพเมืองพัทยา เป็นศูนย์บริการครบวงจร
  • รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคตะวันออก
  • พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจากอู่ตะเภา และรถไฟความเร็วสูง

ลงทุน 100,000 ล้านบาท สร้างเมืองท่าสมบูรณ์

 1. ปฏิรูปผังเมืองและจัดสภาพแวดล้อมเมืองแหลมฉบังให้สะอาด ครบครัน ด้วยสาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล รถประจำทาง ระบบน้ำประปา ศูนย์การค้า สันทนาการ และที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วน
 2. ปรับโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทั้งถนน รถไฟรางคู่ เชื่อมโยงรถไฟไทย-จีน เพิ่มศูนย์บรรจุและคัดแยกสินค้า ( ICD )
 3. เพิ่มศักยภาพท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือที่ใหญ่และทันสมัยระดับ มาตรฐานโลก ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยบริหารร่วมกับเอกชน

ยกมาตรฐานการเดินทางสู่ภาคตะวันออก

 • สร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง โดยเชื่อมต่อจาก สุวรรณภูมิ และขั้นต่อไป ขยายสู่จันทบุรี-ตราด ( เอกชนลงทุน )
 • ปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา


Back to list