ดัชนีตลาดสด ตุลาคม 2556

ดัชนีตลาดสด ตุลาคม 2556

กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครสวรรค์
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
ระยอง
เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี
สงขลา

ตลาดสด

ยิ่งเจริญ
วโรรส
ใต้ (ริมน้ำ)
ศรีนคร
เทศบาล1
หนองบัว
แม่แดง
ทรัพย์สิน
เทศบาล
พลาซ่า หาดใหญ่
130-135
125-130
130 
125-130
130
130
130
130
130
125-130
75-80
75
70-75
70
70-75
70-75
70-75
75
75-80
80
40
40
38-4038-40
38
38
38-40
38-4040
38-40
25
24 -25
25
25
24
24-25 
24-25
24
24-25
24-25
40-50
40-45
40-50   
40
40 
40-4540
40 
40-45
40-50

40-45
40
35-40  
40
40-45  
40
4040
40         
40-45

4-53-5
3-5
4
4
4-5
4
4
4-5
4

9080-85
80
8080-90   
90
80-90
80-90
80-90
90

60
6060
60-50
60
60
60
60-55
60
60-65         

30-40
30-35
40
40
40-35 
30-3535
35
35-40
35Switch Thumb
News 1 - 10 of 18
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All