ข่าว

04 ม.ค. 2555

ชวนนท์ ชี้ เทียบทักษิณ – อองซาน ทำให้สังคมสับสนความหมายนักโทษการเมือง


นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวที่พรรคฯ วันนี้ (4 มค.55) ว่า ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับ นางอองซาน ซูจี โดยเฉพาะความพยายามในการหยิบยกประเด็นนักโทษทางการเมือง  เพื่อสร้างเงื่อนไขพิเศษให้กับพ.ต.ท.ทักษิณ นั้นนายชวนนท์เห็นว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้อง และอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดเกิดความสับสนถึงความหมายของคำว่านักโทษทางการเมือง โดยตนอยากถามว่านางอองซาน ซูจี เคยได้รับสัมปทานโทรคมนาคมหรือได้รับสัมปทานผูกขาดใด ๆ จากรัฐบาลทหารของพม่า และนำมาใช้สร้างความร่ำรวยมหาศาลให้กับตนเอง  และปูทางเข้าสู่อำนาจการบริหารประเทศ ก่อนใช้อำนาจตามอำเภอใจเป็นเผด็จการรัฐสภามีการปล่อยให้มีการทุจริตคอรัปชั่นมหาศาล  มีการเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกเพื่อนพ้อง มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของตนเองก่อนขายสัมปทานที่ควรเป็นของประเทศให้กับบริษัทต่างชาติ ถามว่านางอองซาน ซูจีมีพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งนางอองซาน ซูจี เคยถูกตัดสินศาลอาญาภายในประเทศตัดสินให้มีความผิดตามกฎหมาย แล้วหนีออกไปนอกประเทศ  ถามว่านางอองซาน ซูจี เคยมีพฤติกรรมปลุกปั่นมวลชน สร้างความขัดแย้งให้ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาล โดยวิธีการนอกกฎหมายหรือไม่  เพราะฉะนั้นคนที่มีความพยายามหยิบยกประเด็นดังกล่าวต้องกลับไปทบทวนสิ่งนี้ และต้องพูดข้อเท็จจริงกับประชาชน อย่าทำรายระบบนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศ  โดยสิ่งที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศนั้น อย่างแรกทุกคนต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีสิทธิพิเศษ ไม่มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีไพร่  ไม่มีอำมาตย์   ถ้าทำได้อย่างนั้นแล้ว ประเทศจะนับหนึ่งเข้าสู่ความสมานสามัคคีได้ 

 

ประเด็นต่อมานายชวนนท์กล่าวต่อเรื่องการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาพูดถึงคดีล้มเจ้า พรรคเห็นว่าพนักงานสอบสวนของกรมฯ สามารถสืบสวน และสอบถามข้อมูลได้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  แต่ไม่ควรออกมาให้ข่าวในลักษณะที่ทำให้สังคมเกิดความสับสน  เพราะทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยเองว่ามีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวในการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องรีบดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษพร้อมทั้งขยายผลหาความเชื่อมโยงของกระบวนการดังกล่าว และรีบป้องกันแก้ไข มิใช่ออกมาพูดในลักษณะของการชี้นำว่ากระบวนการดังกล่าวมีหรือไม่มีอยู่จริง  แต่ควรทำกระบวนการโดยยึดข้อเท็จจริง และทำให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมโดยเร็ว

 

ประเด็นที่ 3 ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่านายกรัฐมนตรีควรออกมาทำความกระจ่างต่อสังคมโดยเร็ว โดยเรื่องประเด็นรายละเอียด การแก้ไขทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ และกระบวนการร่างรธน.โดยนายกไม่ควรปฏิเสธและโยนความรับผิดชอบให้สภา เพราะพรรคเพื่อไทยก็ได้ใช้ประเด็นการแก้ไขรธน.เป็นนโยบายการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง รวมทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันที่จะให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกในฐานะผู้นำจึงต้องกล้าแสดงความชัดเจน ระบุรายละเอียดต่าง ๆ มิใช่การโยนความรับผิดชอบทำพฤติกรรมเดิม ๆ คือหนูไม่รู้ หนูไม่ทราบตลอดเวลา เพราะมิเช่นนั้นแล้วประเทศก็ไม่รู้จะมีหนูเป็นนายกรัฐมนตรีทำไม

 

ประเด็นที่ 4 ประเด็นเรื่องแผนการสร้างหนี้ตามพรก.กู้เงิน 3.5 แสนล้าน และการให้ธปท. จัดเงินกู้ผ่อนปรน (ซอฟท์โลน) ให้กับธนาคารพาณิชย์แต่รัฐบาลกลับเพิ่มภาระให้กับ ธปท. โดยการโอนหนี้เงินกองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้าน กลับไปยังธปท.ทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลมีทีท่ากระเหี้ยนกระหือรือที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ได้โดยไม่สนว่าจะมีแผนการใช้เงินรองรับหรือไม่  และการดำเนินการดังกล่าวจะกระทบกับระเบียบวินัยการเงินการคลังของประเทศไทยอย่างไร แต่ต้องการเอาเงินมากองไว้บนหน้าตักเพื่อสร้างความสบายใจใให้กับตัวเอง ทั้ง ๆ ที่จากคำให้สัมภาษณ์ของนายวีระพงษ์  รามางกูร ประธานคณะกรรมการกยอ.ก็ออกมาระบุว่าแผนเรื่องการแก้ไขเรื่องน้ำนั้นอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์จึงอยากถามว่าจะเอาเงินเป็นแสน ๆ ล้านมากองไว้เป็นปี ๆ ทำไมไม่คิดจะสร้างแผนลงรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วนครอบคลุม การแก้ไขปัญหาให้ครบวงจรเสียกอ่นจึงค่อยประเมินจำนวนเงินที่จะนำมาสนับสนุนแผนดังกล่าวน่าจะเป็นการทำงานที่ครอบคลุมถูกต้องกว่าหรือไม่ รวมทั้งในขณะนี้ยังไม่เห็นแผนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเช่น ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคใต้ แต่ไม่เห็นการนำปัญหาดังกล่าวเข้ามารวมบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการของรัฐบาลอยู่ในส่วนนี้แต่อย่างใด จึงอยากให้รัฐบาลได้ทบทวนทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน ตรรกะในการบริหารราชการแผ่นดินให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นแล้ว ประเทศจะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิม ๆ ปัญหาของประชาชนจะๆ ไม่มีทางได้รับการแก้ไข

 
ข่าวอื่นๆ