ข่าว

“อภิสิทธิ์ – กษิต – เกียรติ” ร่วมสัมมนา “ธรรมาภิบาลในสังคมประชาธิปไตย” ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ
20 มิ.ย. 2560

“อภิสิทธิ์ – กษิต – เกียรติ” ร่วมสัมมนา “ธรรมาภิบาลในสังคมประชาธิปไตย” ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ

ที่มา : Liberal International, June 16, 2017

ในการสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในสังคมประชาธิปไตย - Democratic Governance organized” จัดโดย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน Friedrich Naumann Foundation (FNF) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำประเทศไทย National Democratic Institute (NDI) โดยมีนายมาร์คัส เลินนิ่ง (Mr.Markus Loening) ประธานคณะกรรมการสหพันธ์เสรีนิยมสากล (Liberal International) ได้กล่าวถึงความสำคัญของประชาสังคมในพลวัตรของประชาธิปไตย พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ และการรวมกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมประชาธิปไตย “ประชาสังคมที่ตื่นรู้เป็นจังหวะหัวใจของประชาธิปไตย”
.
โดยส่วนหนึ่งของการนำเสนอภายในงานสัมมนา ยังมีการกล่าวถึงกรอบกฎหมายสำหรับประชาสังคมในประเทศเยอรมนี และบริบทที่แตกต่างของสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลที่ทำงานร่วมกับตัวแทนภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานสภาเสรีนิยมและประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (Council of Asian Liberals and Democrats – CALD) พร้อมด้วยนายเกียรติ สิทธีอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการสภาฯ นายกษิต ภิรมย์ อดีตรองประธานสหพันธ์เสรีนิยมสากล (Liberal International) เข้าร่วมงานสัมมนาด้วย ซึ่งการสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ธรรมาภิบาลในสังคมประชาธิปไตย” และศึกษาบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Liberal International http://bit.ly/2suhqsu


ข่าวอื่นๆ