ข่าว

“ชาญชัย” รุกต่อ ฟ้อง “ทอท.”  คดีที่2 ทำรัฐสูญรายได้กว่าหมื่นล้าน
14 ก.ค. 2560

“ชาญชัย” รุกต่อ ฟ้อง “ทอท.” คดีที่2 ทำรัฐสูญรายได้กว่าหมื่นล้าน

“ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ” เดินหน้าฟ้องศาล คดีที่ 2 ชี้ ทอท. ใช้อำนาจเกิดขอบเขต จงใจลดรายได้รัฐ เอื้อประโยชน์คิงพาวเวอร์ ทำรัฐสูญรายได้กว่าหมื่นล้าน
.
14 ก.ค. 2560 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านกลไกในการปราบปรามการทุจริต (สปท. ) แถลงข่าวถึงความคืบหน้าของกรณีการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ คือ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ
.
ในประเด็นที่ 1 เป็นการยื่นฟ้องในคดีที่ 2 ของการฟ้อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาระหว่าง ทอท. กับเอกชน เรื่องร้านค้าปลอดอากร ซึ่งเป็นต่างสัญญากับคดีที่ 1 เรื่อง การอนุญาตร้านค้าเชิงพาณิชย์ (บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ) เป็นผู้ได้รับอนุญาต และเป็นกรณีที่ฟ้องในคดีที่ 2 เป็นประเด็นเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นคณะกรรมการคนละชุดกับคดีแรก และต่างสัญญา ต่างกรรม ต่างวาระ ไม่ใช่เรื่องฟ้องซ้ำฟ้องซ้อน
.
นายชาญชัย กล่าวว่า ขอชี้แจงว่า การฟ้องครั้งที่ 2 ตนฟ้องในนามผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้รับผลกระทบต่อการทุจริตและเสียหายต่อสาธารณะเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และให้การบังคับใช้กฎหมายได้สมดังเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ผลประโยชน์แก่สาธารณะเป็นหลักของบ้านเมืองต่อไปด้วย
.
เหตุเพราะคณะกรรมการบริหารการท่าฯ ในขณะนั้น ได้อนุมัติลดรายได้ตนเองจากสัญญาที่ต้องเรียกเก็บแบ่งผลประโยชน์ตั้งแต่ปีแรกถึง 5 ปี ปีละ 15เปอร์เซ็นต์ ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เพิ่มปีละ 1 เปอร์เซ็นต์ แต่คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติการเยียวยาชดเชย และลดรายได้ เลื่อนการส่งรายได้ และต่อสัญญาให้กับผู้ประกอบการ โดยการอ้างเหตุ กลุ่มพันธมิตรปิดสนามบิน 10 วัน และเหตุเศรษฐกิจโลกตกต่ำ โดยการลดรายได้และต่อสัญญา โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบความเสียหาย และเหตุผลไม่ถูกต้องและสมควรแก่เหตุ ซึ่งต้องคำนวณได้ ห้ามมิให้นำเอาเหตุการณ์ความเสียหายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตมาคำนวณเพื่อการชดเชย แต่ ทอท. ได้ลดรายได้ปีที่ 6 ลง 1 เปอร์เซ็นต์ บางปีลด 3 เปอร์เซ็นต์ ไปตลอดอายุสัญญา และต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี โดยอ้างว่า ทอท. มีอำนาจทำได้เพราะอ้างคำพิพากษาศาลแพ่งว่าได้จ้างเอกชนมาคำนวณว่า โครงการดังกล่าวไม่ต้องเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน เพราะจ้างเอกชน คือบริษัท ฟินันซ่า จำกัด มาคำนวณและนำเอกสารไปอ้างต่อศาลแพ่ง และนำความดังกล่าวมาอ้างต่อสัญญามาตลอดว่า โครงการดังกล่าวไม่เกิน 1, 000 ล้าน ขณะนี้เราได้หลักฐานยืนยันว่า ทอท. และบริษัทกลุ่มคิงเพาเวอร์เป็นเอกสารไม่ชอบไปแสดงต่อศาล
.
จึงก่อให้เกิดผลเสียหายนับหมื่นล้านบาท เป็นการจงใจเจตนาเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้รับผลประโยชน์ตามความต้องการ และไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งได้เคยทำหนังสือเตือน ทอท. ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2559 ให้แก้ไข แต่ ทอท. ตอบว่า ทำไปตามมติ ครม.
.
ตนได้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ และไม่จริง ครม.ไม่มีมติ แต่คณะกรรมการท่า ฯ กับมีมติไป ดำเนินการเอง
.
ทั้งนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้กลุ่มที่ปิดสนามชดใช้ค่าเสียหาย 555 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เปรียบเทียบกับ ทอท. ที่อนุมัติไป เสียหายไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท จึงขอให้ศาลพิจารณารับฟ้องคดีที่ 2 เพื่อริบทรัพย์เข้าแผ่นดิน และลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป

 #DemocratTH #ประชาธิปัตย์ข่าวอื่นๆ