ข่าว

ส.ส.ตรัง  ฝากรัฐบาลใหม่นำเงิน cess ออกช่วยชาวสวนยาง ดันเพิ่มไร่ละ 11,000  เป็น 20,000 บาท
04 ส.ค. 2554

ส.ส.ตรัง ฝากรัฐบาลใหม่นำเงิน cess ออกช่วยชาวสวนยาง ดันเพิ่มไร่ละ 11,000 เป็น 20,000 บาท

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง กล่าวถึง เงินกองทุน

ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีส่งออกสินค้ายางพารา หรือ เงินสงเคราะห์ยางพาราหรือ เงินเซส(CESS) ว่า ปัจจุบันรัฐมีการจัดเก็บในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท ทำให้แต่ละปีมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท ขณะที่เงินสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน กลับจ่ายให้แก่ชาวสวนยางเพียงไร่ละ 11,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่เพียง

พอ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ชาวสวนต้องรับภาระกับต้นทุนราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาต้นกล้ายางที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว , ราคาปุ๋ยที่ปรับราคาสูงขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซนต์ , และค่าขั้นแรงงานขั้นต่ำที่เตรียมปรับขึ้น ในฐานะ ส.ส.จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกยางพาราต้นแรกของประเทศไทย จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาได้เข้านำเงินกองทุนที่ได้มาจากเกษตรกร คืนกลับมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่โค่นต้นยางพาราอย่างเต็มที่ ด้วยการเพิ่มเงินสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน จากเดิมไร่ละ 11,000 บาท มาเป็น 20,000 บาท แทน

“ เชื่อไหม ราคากล้ายางจากเดิมไม่กี่สิบบาท ตอนนี้กระโดดขึ้นต้นละเกือบ 50 บาทแล้ว ไหนจะปุ๋ยก็ปรับราคาเกือบ 100% กระสอบเกือบพันบาท และต่อไปในอนาคต ค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นเป็นวันละ 300 บาทอีก เป็นอย่างนี้แล้วจะเหลืออะไร ดังนั้นเงิน cess ที่รัฐเก็บเป็นเงินของชาวสวนยางเมื่อเก็บสูงขึ้น รัฐก็ต้องคืนกลับสู่เกษตรกรให้มากที่สุดเช่นเดียวกัน เงินสงเคราะห์ปลูกแทนไร่ละ 20,000 บาท ที่ผมเสนอจึงถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว และยังสามารถแก้ปัญหาราคายางได้อีกด้วย”

ส.ส.ตรัง กล่าวด้วยว่า การให้เงินสงเคราะห์เพื่อปลูกแทนที่สูงขึ้น จะเป็นผลดีต่อการจูงใจแก่เกษตรให้มีการโค่นยางมากขึ้น ถือเป็นการควบคุมปริมาณยางพาราในตลาดได้อีกด้วย เพราะหาก

มีการโค่นต้นยางพารามาก ยางก็จะมีปริมาณน้อยลง แล้วเราก็จะสามารถควบคุมราคายางได้ ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง
ข่าวอื่นๆ