คำต่อคำ นายชวน หลีกภัย ในการอภิปรายวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

12 ก.ย. 2566

ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกรัฐสภา ได้มีโอกาสอภิปรายเป็นครั้งแรกในสภาชุดนี้ ขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านประธานสภา ท่านรองทั้ง 2 ท่าน ที่ทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ

ด้วยประชาธิปัตย์มีสมาชิก 25 คน เวลาที่จัดสรรจึงน้อยนิด แต่เราก็จัดสรรปันส่วนกัน ขออนุญาตให้ผมได้ขอบคุณเพื่อนในพรรค ที่กันเวลาไว้ให้ผมส่วนหนึ่ง แต่ก็ต้องกราบเรียนขออภัยท่านประธาน ผมมีอาการหวัดลงคอมา 3-4 วันแล้ว ถ้ามีอาการผิดปกติในการอภิปรายต้องขออภัยท่านด้วย

ในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ โดยเงื่อนไขของข้อบังคับ เราจะอภิปรายสนับสนุนหรือค้านเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย และความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จตามนโยบาย ดังนั้นนอกเหนือจากความเหมาะสมของนโยบายแล้ว ความสำเร็จก็อยู่ที่ผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรี ผมขอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่าน

กราบเรียนท่านประธานว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้น ผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นส่วนตัว แต่ว่าผมไม่ได้รับให้ความเห็นชอบท่าน ด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะคุณสมบัติของท่าน แต่เพราะท่านมาจากพรรคการเมืองซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชน ต้องกราบเรียนประธานเรื่องนี้ เพราะผมเป็นหนึ่งในสส. ที่ทุกข์ร้อนแทนชาวบ้านเมื่อครั้งที่พรรคไทยรักไทย ถือหลักว่า “พัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขา จังหวัดอื่นไว้ทีหลัง” ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่กระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ไม่เลือกโดยเฉพาะในภาคใต้ พวกเราจึงรณรงค์ว่าเราจะต่อสู้กับนโยบายนี้ ด้วยวิธีประชาธิปไตยอย่างไร ก็คือการรณรงค์ประชาชนว่าอย่าเลือกพรรคนี้ พรรคที่เลือกปฏิบัติกับเรา พรรคที่กลั่นแกล้งไม่พัฒนา ไม่ไปใช้วิธีรุนแรงทำร้ายหรือกลั่นแกล้งด้วยวิธีอื่น ผลของการรณรงค์ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าประชาชนส่วนหนึ่งไม่น้อยเชื่อครับ พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งน้อยมาก เมื่อมาเป็นพรรคเพื่อไทย ไม่ได้เลยแม้แต่ท่านเดียว 3 สมัยที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ผู้แทนเลยแม้แต่ท่านเดียว แม้จะได้เสียงท่วมท้นที่อื่น จนเกือบจะแลนด์สไลด์ก็ตาม แต่กลับไม่ได้เลยในภาคใต้ เหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนเชื่อสิ่งที่กระผมและพวกรณรงค์ ดังนั้นเมื่อขอร้องประชาชนไม่ให้เลือกแล้ววันหนึ่งมายกมือ หรือบอกสนับสนุนหัวหน้าพรรคนี้ให้เป็นนายกฯ มันเท่ากับหักหลังชาวบ้าน ทรยศประชาชน

ประธานที่เคารพครับ ผมก็เลยขออนุญาตพรรคซึ่งมีมติว่า ไม่ให้รับรองนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีงดออกเสียง แต่ผมขออนุญาตใช้ประกาศว่า ไม่รับรอง ไม่เห็นชอบด้วยชัดเจน อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธาน แต่ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นเรื่องของนโยบายในอดีตที่มีผลต่อเนื่องในรัฐบาล 2 ชุด กระทบต่อการพัฒนาประเทศของภาคใต้อย่างรุนแรง เสียโอกาสอย่างมากทั้งที่ความจริงจังหวัดเหล่านั้นเป็นจังหวัดที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมากไม่ว่าจะภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ทุกจังหวัดในฝั่งตะวันตก และ 8 จังหวัดในฝั่งตะวันออก ถ้ารวบรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย จังหวัดเหล่านั้นถือเป็นจังหวัดที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ไม่ควรจะไปเลือกปฏิบัติ แล้วเมื่อเราเลือกปฏิบัติ เราก็เก็บภาษีเขา ไม่ละเว้น อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรองรับแนวทางดังกล่าวนี้ได้ จึงรณรงค์สู้เรื่องนี้มาตลอดในชีวิตการเมืองจนบัดนี้

อย่างไรก็ตาม ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรี ผมว่าผมนับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ท่านที่ 21 มาถึงท่านที่ 29 ไม่มีใครโดนตรวจสอบเข้มข้น เหมือนอย่างคนที่ 30 คนตรวจสอบนำประวัติการทำธุรกิจของท่านมาเปิดเผย พวกกระผมไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกครับ จริง ๆ แล้ว ผมต้องกราบขออภัยที่ผมไม่รู้จักท่านเศรษฐาตัวจริง ผมเพิ่งรู้จักท่านเมื่อสักครู่นี้ ท่านกรุณาให้เกียรติไปเยี่ยมที่ห้องอาหาร ผมรู้จักคุณทองมาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่รู้จัก เพราะคุณทองมาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จร่ำรวย เพราะวันหนึ่งไปฟังนายกชวนพูด แนะนำให้ทำบ้านช่วยคนที่มีรายได้น้อย แต่ผมไม่มีโอกาสได้รู้จักผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างท่านเศรษฐา เพราะเป็นอีกระดับหนึ่ง แต่นั่นไม่ใช่เป็นประเด็น ประเด็นก็คือผมเชื่อว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านอย่างเข้มข้นนั้น ถ้าผู้ตรวจสอบเขารู้ประวัติว่าท่านทำอะไรไม่ดีไว้ เช่น ระหว่างเรียนต่างประเทศ ถ้าท่านเคยทุจริตในการสอบ เคยลักเล็กขโมยน้อยระหว่างเรียนที่นั่น พร้อมเชื่อว่าผู้ตรวจสอบเขาไม่ละเว้น ข้อนี้เป็นประโยชน์กับท่าน

อย่างไรก็ตามประธานที่เคารพครับ เมื่อมามองมาตรฐานของพรรคการเมืองที่เสนอนายกรัฐมนตรี ต้องยอมรับครับว่า สิ่งที่มาตรฐานพรรคไทยรักไทยก็ดี พรรคเพื่อไทยก็ดีเสนอบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ท่านเศรษฐา คุณสมบัติท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลยครับ ตั้งแต่คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 ท่านเป็นคนที่ 5 คุณสมบัติของท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลย ถ้าจะให้เสนอแนะก็ อย่าไปล้ำเส้น ก็คืออย่าไปติดคุก อย่าต้องหนีออกไปต่างประเทศ อย่าทำอะไรก็ตามที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่ง วันนี้ยังวัดไม่ได้ท่านครับ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ เราไม่อาจทราบได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เขาตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่า ท่านสามารถที่จะชี้แจงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้

ผมกราบเรียนท่านประธานว่า มาตรฐานที่เสนอมาที่ผมเรียนไป 5 ท่านไม่ขอเอ่ยชื่อ หนึ่งท่านเสียชีวิตไประหว่างรอคำพิพากษา ศาลสูงซึ่งศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก 2 ปี น่าเสียดาย ท่านถูกยึดทรัพย์ 2 ท่านถูกคดีอาญาครับ ท่านนายกคนที่ 30 ท่านจะเจอชะตากรรมอย่างไร จะอยู่ที่ภาคปฏิบัติท่าน เราไม่อาจสามารถวัดวันนี้ได้ ดังนั้นผมจึงต้องกราบเรียนกับท่านประธานว่า การที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้ปฏิบัตินั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งที่จะแนะนำท่านว่าเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีก็คือการไม่โกงครับ อันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านได้แถลงไว้ในนโยบายความซื่อสัตย์ สุจริต ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าความซื่อสัตย์ สุจริต ท่านได้ย้ำไว้ในตอนท้ายของรัฐบาลของท่านว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่ง … (มีผู้ประท้วง)

… ในข้อบังคับข้อที่ 141 ของรัฐสภานั้น สมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ซักถาม อภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน แต่เรื่องความเหมาะสมของนโยบาย และความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จผลตามนโยบาย ความสามารถนี้มีตัวตนคือตัวบุคคล คือตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการพูดถึงความสามารถของบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นว่านโยบายนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ผมกราบเรียนท่านประธานเพิ่มเติมว่า ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาครับ เพราะว่าอย่างน้อยท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆ ตรงไปตรงมา ข้อที่วิตกกังวลว่านักธุรกิจมาทำการเมือง มันจะมีปัญหามั้ย เพราะประสบการณ์ในอดีต เมื่อนักธุรกิจทำธุรกิจเป็นการเมือง การเมืองเป็นธุรกิจ มันก็เลยทำให้การวางใจนักธุรกิจน้อยลงไป

ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเสรีอย่างเรา ต้องยอมรับว่า บ้านเมืองเราไปได้ไกลมาก สำคัญที่สุดก็คือนักธุรกิจ การที่นักธุรกิจจะมาทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นประโยชน์ด้วยซ้ำ ขออย่างเดียวครับท่านครับ อย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองคืออย่าเอาผลประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว ส่วนพวก มาเกี่ยวข้องการเมือง ถ้าทำวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนรวมประโยชน์ของบ้านเมืองเท่านั้น แต่เพื่อนผมที่เป็นนักการเมืองติดคุก 10 คน 10 คนเพราะทำธุรกิจเป็นการเมืองหลายคนเป็นคนดีที่ไม่ควรจะเจอชะตากรรม แต่เพราะเกรงใจลูกพี่ ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดาย บทเรียนเหล่านี้เป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งสำหรับท่านนายกคนที่ 30 ที่ดำเนินการภารกิจของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตครับผม

ทีนี้ที่ผมย้ำเรื่องการเลือกปฏิบัติ ผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่า ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดี เมื่อเราได้นายกรัฐมนตรีคนนี้มา อย่างน้อยที่สุด ยังคิดว่าท่านจะมีความเข้าใจ บาปบุญคุณโทษ ท่านมาจากครอบครัวที่ดีงาม ท่านคงรู้ว่าคนที่ถูกเอาเปรียบ คนที่ถูกเลือกปฏิบัตินั้น นอกเหนือจากขัดต่อหลักประชาธิปไตยแล้ว เราไม่ควรจะมองข้ามละเลยไป ท่านครับผมเสนอว่า ท่านทบทวนเหตุการณ์นี้ ตามความเป็นจริง ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกปฏิบัติ

ความจริงแล้วผมไม่ได้มาเรียกร้องท่านครั้งนี้ครั้งแรกนะครับ ผมเรียกร้องตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็ได้รับชดเชยบ้างในส่วนหนึ่ง เช่น การปรับปรุงถนนทางที่ถูกละเลยให้ดีขึ้น ตัวเลขน่าตกใจนะครับเพียงแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปข้อมูลเหล่านั้นโดยชัดเจน แต่เรียนท่านว่าเคยหวังพึ่งพาท่าน ดร.ชัชชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านก็กรุณามากไปดูให้ แต่ในที่สุดก็ทำไม่ได้ เพราะว่ามีรัฐมนตรีคนอื่นมาดูแลว่าอย่าไปซ่อมถนนภาคใต้ อธิบดีก็กลัวถูกย้ายก็เลยทำให้สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นในการพัฒนาบ้านเมือง

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนว่า ดังนั้นจุดนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้วิจารณญาณของท่าน ในสิ่งที่ผมได้กราบเรียนว่า น่าจะทบทวน ชดเชยความเสียหายให้กับพื้นที่ที่ถูกเลือกปฏิบัติ หลังสุดผมทำหนังสือและบอกกล่าวด้วยวาจาถึงท่านพลเอกประยุทธ์ว่า น่าจะชดเชยด้วยการทำถนนสายหนึ่งให้กับภาคใต้ แต่ว่านั่นแหละเวลาก็ผ่านไป ท่านนายกฯ พลเอกประยุทธ์ ท่านก็หาเสียงที่ภูเก็ตว่า ถ้ากลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะทำถนนสายใหม่คู่กับทางหลวงหมายเลข 4 แต่ว่าท่านไม่มีโอกาสได้กลับมา แต่สิ่งเหล่านี้ความชดเชยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิด

ผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ขอได้กรุณาท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามศึกษาความเป็นจริง ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมด ไปดูความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร แล้วหาทางแก้ไข นอกเหนือจากการที่เราจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงาม เพราะท่านได้แถลงไว้ในนโยบายตั้งแต่ต้นว่า คณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้ย้ำนะครับ มุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย อันนี้เป็นอารัมภบทเบื้องต้น ผมประทับใจว่า ความสามัคคีปรองดอง มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาได้รับการปฏิบัติโดยเสมอกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเกิดจากความคิดทางการเมืองที่ต่างกัน ขอย้ำเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ

ประเด็นต่อไปที่อยากจะถือโอกาสกราบเรียน ซึ่งผมก็ตรวจสอบนโยบายด้วยความตั้งใจ เพราะเป็นเรื่องซึ่งสำคัญ ผมขอให้เราได้ตรวจดูเลขอะไรนิดนึง 7,520 ไม่ใช่ที่ Digital Wallet ของท่านนะครับ แต่คุณค่าของ 7,520 นี้ มากกว่าของท่าน หลายสิบหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเท่า 7,520 คือชีวิตที่เสียไปในภาคใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบนับแต่ปี 2547 ถึง 2566 ท่านประธานที่เคารพครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเราพูดถึงงบประมาณเท่าไหร่ก็ตาม มันไม่มีความหมายเท่ากับชีวิตคน 1 คน เห็นมั้ยครับตำรวจน้ำดีเสียชีวิต 1 คนที่นครปฐม เราตื่นกันทั้งประเทศ แต่ความจริงแล้ว หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านนายกรัฐมนตรี ตำรวจน้ำดีในจังหวัดปัตตานีเสียชีวิต 4 คน อาจจะไม่เป็นข่าวทั่วไป แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จึงต้องตรวจดูว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลมีนโยบายอย่างไร ทั้งหมด 14 หน้า ไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับ คงมีในหมวดของ ภาคผนวก ทั้ง 14 หน้านี้ไม่มีเลย ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย เป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ที่นโยบายความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีการพูดถึงในนโยบาย

แม้ท่านนายกจะกล่าวถึงวันที่รับสนอง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าครั้งหนึ่งเล็กน้อย แต่นโยบายถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญ 1 ข้อใดใน 14 หน้าทำไมไม่เขียนไว้เลย คงมีอยู่ใน ภาคผนวก ซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติ เป็นคำในยุทธศาสตร์ชาติที่มาลอกมาลงเอาไว้ แล้วก็เขียนคำอธิบายนโยบายไว้ ผมต้องกราบเรียนท่านนายกฯ ในเรื่องนี้ว่าความสูญเสีย 1 คน มันยิ่งใหญ่ ทำอย่างไรเราไม่ให้เกิดความสูญเสีย ผมว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า แม่ท่านจะย้ำเรื่องหลัก หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง ไว้ในหลายจุดในนโยบายก็ตาม แต่มันไม่มีความอบอุ่นขึ้นถ้าหากเราไม่เห็นข้อมูลชัดเจนว่าท่านคิดจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นด้วยวิธีใด

ผมต้องกราบเรียนว่ายินดีที่พวกเราได้พูดเรื่องนี้เรื่องของหลักนิติธรรมที่เข้มข้นที่เข้มแข็ง เพราะหลักนี้แหละครับคือที่มาของปัญหา ถ้าเรายึดหลักนิติธรรมในการบริหารบ้านเมืองตั้งแต่ต้น ปัญหาภาคใต้ที่เราสูญเสียไป 7,520 คนนั้นจะไม่เกิดขึ้น จริงอยู่ภาคใต้มีวิกฤตมาตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยก่อน แต่ทุกอย่างก็มีความคลี่คลาย เช่น รัฐประศาสโนบาย 6 ข้อ ของรัชกาลที่ 6 เช่น การที่ในหลวงของเรา รัชกาลที่ 9 เสด็จประทับในพื้นที่ 40 กว่าปี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพี่น้องพุทธ-มุสลิม ไม่มีใครมีปัญหา คนพุทธไปมัสยิดได้ คนมุสลิมไปวัดได้ พระออกบิณฑบาตไม่ต้องมีทหารนำหน้า แล้วอะไรมันเกิดขึ้น คำตอบก็คือ วันที่ 7 เมษายน 2544 มีระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ วันที่ 8 เมษายน นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมเหตุการณ์ แล้วให้นโยบาย 8 เมษายน 2544 นี้แหละครับ เป็นจุดเริ่มต้นนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยการละเมิดหลักนิติธรรม คืออะไรครับ คือ “คนร้ายไม่เกิน 20 คน จัดการเสียเดือนละ 10 คน 2 เดือนก็หมด”

นี่คือจุดเริ่มต้นของการละเมิดหลักนิติธรรม คำว่าจัดการ ท่านเข้าใจดี ความจริงแล้วในช่วงที่มีการจัดการนั้น ผมแม้จะเป็นคนภาคใต้ก็ตาม แต่ไม่ได้ลงในพื้นที่ 3 จังหวัดบ่อยนัก วันหนึ่งก็ไปงานราชการและคนที่อยู่ในห้องนี้ท่านหนึ่ง ท่านวุฒิสมาชิก อนุศาสน์ สุวรรณมงคล อยู่ด้วย เราไปตลาดโต้รุ่ง ชาวบ้านบอกว่ายิงกันในซอย 2 คนก็เลยไปดูในซอย ซอย 2 ในซอยที่ 2 ถนนนาเกลือ เห็น 3 ศพ 2 ศพกองอยู่ที่กลางห้อง อีกศพหนึ่งกระโดดกำแพงหนี อยู่ข้างกำแพง กราบเรียนท่านประธานว่า เจ้าหน้าที่กำลังรอหมอชันสูตรพลิกศพ แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า เพิ่งเกิดหยก ๆ ทำไมอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย มายืนดูอยู่ มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญจริง ๆ แต่นั่นคือส่วนที่ย้ำให้เห็นว่า กระบวนการจัดการซะเดือนละ 10 คน ได้เกิดขึ้น อะไรที่เกิดขึ้นครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์กรใหม่ ไม่ใช่พูโล ไม่ใช่ BRN

ผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ถึงไม่ได้เกิดบ้านเดียวกับท่าน แต่ผมอยู่ในพื้นที่นั้นตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์นะครับ ผมไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้ว ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยความสนใจ วันที่เห็นศพ 3 ศพ ก็รู้ว่ากระบวนการละเมิดหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้น และในที่สุดกลุ่ม RKK เกิดขึ้น ทดสอบอยู่ 3 ปี ปล้นปืนที่นั่นนิดที่นี่หน่อย จนถึง 4 มกราคม 2547 เป็นเวลาเกือบ 3 ปี หลังจากวันที่ 12 เมษายน 2544 4 มกราคม 2547 คือการปล้นค่ายปิเหล็ง เราทุกคนในที่นี้รู้กัน เป็นครั้งแรกของการปล้นอาวุธสงครามจากค่ายทหาร ทหารตาย 4 อาวุธสงครามหลากหลายชนิด รวมทั้งหมด 413 กระบอก อาวุธนั้นแหละครับ ที่คนร้ายใช้ทำร้ายชาวบ้าน ทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำร้ายคนทุกประเภทเป็น 7,520 ซึ่งใน 7,520 นั้น มีตั้งแต่ผู้พิพากษา มีตั้งแต่อดีตอัยการ มีรองผู้ว่าฯ มีพยาบาล มีเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อาชีพเดียวที่ไม่เสียคือแพทย์ และนักการเมือง

นี่คือที่มาของหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งได้ขาดหายไป แต่ในความเห็นเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่สมาชิกได้พูดกันมาทั้งหมดนั้น ความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องปฏิบัติโดยเสมอหน้ากัน แต่ข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตนั้น มันไปไกลกว่านั้นครับ มันไปถึงระบบการปกครอง เราต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี อำนาจตุลาการทางศาลแค่นี้เองครับ แต่รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้เพิ่มวรรคสองขึ้นว่า องค์กรเหล่านั้นในการบริหารบ้านเมืองต้องยึดหลักนิติธรรม ทำไมต้องเขียนให้เปลืองกระดาษถึง 2 บรรทัดว่าในเมื่อทุกคนต้องเคารพหลักนิติธรรมอยู่แล้ว ต้องเขียนเช่นนี้เพราะระหว่างใช้รัฐธรรมนูญปี 40 ที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่ง มีการละเมิดหลักนิติธรรมอย่างรุนแรง นั่นคือเราไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักอำนาจอธิปไตย 3 อำนาจ กลับไปใช้อำนาจตุลาการจัดการเสียเดือนละ 10 คน … (มีผู้ประท้วง)

… ครับท่านประธานที่เคารพครับ มันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนะครับ ถ้าเราจะแก้ปัญหา เพราะในที่สุด การที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตัดสินเองแทนศาล ด้วยการสั่งจัดการเสียเดือนละ 10 คน เป็นที่มาที่ทำให้ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในมาตรา 3 วรรคสอง ขึ้นมา และสำคัญที่สุดก็คือว่าผลพวงนั้นยังปรากฏทุกวันนี้ ผมกราบเรียนท่านประธานเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจแก้ปัญหา จริงอยู่เราไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ว่าเราจะลดผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แต่เราต้องพยายามทำให้ได้ครับและคำแนะนำที่ดีที่สุด ในช่วงเวลาที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นคือ พระบรมราโชวาทในหลวงที่ทรงแนะนำว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

กล่าวคือเราจะไปใช้วิธีการแก้แค้น ด้วยวิธีการนอกกฎหมาย อาจจะสะใจสำหรับคนบางกลุ่ม แต่มันเป็นที่มาของปัญหา ดังนั้นเราจำเป็นต้องยึดว่าพุทธทำผิดก็ตำรวจสอบ อัยการฟ้อง ศาลตัดสิน มุสลิมทำผิดก็เช่นเดียวกัน ตำรวจสอบ อัยการฟ้อง ศาลตัดสิน อย่าให้ฝ่ายบริหารตัดสินเองว่า ตายซะเดือนละ 10 คน อันเป็นที่มาของการละเมิดหลักนิติธรรมที่ท่านเขียนไว้หลายตอน ซึ่งผมก็ดีใจที่เขียนไว้ แต่วิตกว่าเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้ความจริงว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอันมีผลมาทุกวันนี้ มีผลมาจนทุกวันนี้จากนโยบายที่ผิดพลาดในวันที่ 8 เมษายน 2544 มีผลมาถึงวันนี้ เสียชีวิตไปแม้กระทั่งเมื่อมีพระบรมโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น 2 วัน นายตำรวจน้ำดีของเราก็เสียชีวิตไป 4 คน ที่ปัตตานี เราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยยึด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ พัฒนาในพื้นที่ แล้วเข้าใจพื้นที่ แล้วในที่สุด ผมเชื่อว่าถ้าเราทำ ปฏิบัติตามแนวนี้ในที่สุด เราสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ ถ้าท่านนายกตั้งใจทำนะครับ ผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธาน แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต แล้วท่านนายกฯ ก็จะปลอดภัยเมื่อครบ 4 ปี หรือไม่ครบก็ตาม โดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากทุจริต ไม่เป็นอยู่ในกลุ่มโคตรโกง โกงทั้งโคตร ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จครับ ขอบพระคุณครับ