“จิตภัสร์” เชียร์ ศธ. จัดระบบเรียนทางไกล แต่อุปกรณ์ต้องพร้อม และย้ำให้จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส