‘จุรินทร์’ประกันรายได้เกษตรกรสำเร็จ ดันส่งออกต่อ I ย่อโลกเศรษฐกิจ 25 มิ ย 63