“จุรินทร์”แจงพืชผลเกษตรราคาดีขึ้นแม้เศรษฐกิจชะลอตัว ราคาข้าวไทยสูงสุดในรอบ10ปีผลไม้เฉลี่ยสูงทุกตัว