“จุรินทร์ “นำทัพ ปราศรัย วงเวียนใหญ่ แฟนคลับแห่ฟังแน่น ชู “4 ทำ 3 ไม่” ด้วยประชาธิปไตยไม่โกง