“จุรินทร์” ปลุก 4 ปัจจัย นำประชาธิปัตย์ สู่ความสำเร็จ