“จุรินทร์” อภิปรายสนับสนุน การแก้ รธน. 6 ร่าง ของปชป.และ7ร่างของพรรคอื่น ให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น