“จุรินทร์” เชื่อ 52 เสียงทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน “ประชาธิปัตย์” จะกลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง

8 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (7 ก.ค. 63) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมงานการประชุมเครือข่ายและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.จังหวัดตรัง นายระลึก หลีกภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคฯ เข้าร่วมด้วย โดยนายจุรินทร์ กล่าวต่อสมาชิกพรรคว่า สิ่งที่พรรคต้องการขับเคลื่อน มี 3 กลไกลหลักคือ 1. กลไกการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล มี 3 ข้อ 1.ต้องรับนโยบายประกันรายได้ 2. ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เราเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่ถึงปี แต่สามารถดำเนินนโยบายคืบหน้าพอสมควร อาทิ ประกันรายได้พืชเกษตร 5 ตัว ข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด นอกจากนั้นยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ 2 ล้านคน โดยพักหนี้ให้ มีเงินเยียวยา 1,000 บาทครบทุกคน และผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี จะเพิ่มเบี้ยยังชีพ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท รวมทั้งให้เงินกู้ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น รวมทั้งเรื่อง สตรี ผู้สูงอายุ อสม. LGBT เราก็มีนโยบายชัดเจนทั้งหมด รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มซาเล้งทั่วประเทศ กว่า 1 ล้านคน ทั้งหมดเราได้ดำเนินการในบทบาทรัฐบาล นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกลไกรัฐสภาที่พรรคประชาธิปัตย์ มีบทบาท และทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง แม้จะมีจำนวนเพียง 52 เสียง แต่เป็น 52 เสียงที่มีคุณภาพ การมุ่งมั่นทำงานของทุกคน เป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นต่อไปในอนาคต “วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการประท้วงเหมือนที่ผ่านมา เพราะนายชวน หลีกภัย เป็นประธานรัฐสภา ผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ ว่าท่านทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม ทำให้รัฐสภาไทยวันนี้พัฒนาไปไกล เพราะศักยภาพในการบริหารจัดการรัฐสภา และการควบคุมการประชุมของท่านชวน หลีกภัย ส่งผลต่อภาพลักษณ์นิติบัญญัติโดยรวม และระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต” นายจุรินทร์ กล่าว นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ตนประกาศตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคว่า จะยืนอยู่ในอุดมการณ์ 3 ข้อ 1. อุดมการณ์ประชาธิปไตย ระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. อุดมการณ์ของความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถือเป็นเลือด เป็นรากแก่นของความเป็นประชาธิปัตย์ และ 3. เราจะทำงานเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนคนไทยทุกคน โดยเน้นประโยชน์ส่วนรวม