“จุรินทร์” แจงกระจ่าง พืชเกษตรดีมีประกันรายได้ ส่งออกสร้างประวัติศาสตร์ นำไทยกวด FTA