จุรินทร์ แจงสภา พาณิชย์รับมือตลาดสินค้าเกษตร-ดูแลราคาพืชผลดี ทำส่งออกพุ่ง ช่วยเศรษฐกิจประเทศเวลานี้