จุรินทร์ “โชว์ปาฐกถา” หนุน กระจายวัคซีนข้ามพรมแดน-ไร้ข้อจำกัด และการใช้ CL Vaccine ต่อหน้า “สีจิ้นผิง” ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในเวทีประชุมพรรคการเมืองนานาชาติ

7 ก.ค. 2564

ที่พรรคประชาธิปัตย์วานนี้ (6 กรกฎาคม 2564 ) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวต่อเวทีการประชุมพรรคการเมืองนานาชาติ ซึ่งเป็นเวทีการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับพรรคการเมืองนานาชาติ หัวข้อ““For the People’s Well-being:
The Responsibility of Political Parties” ผ่านระบบ Vdo Conferenceโดยมีประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธาน

นายจุรินทร์ได้กล่าวสวัสดีจากประเทศไทยในนามของพรรคประชาธิปัตย์ ประเทศไทย และแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ “เพื่อความผาสุกของประชาชน: ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง”

พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและขออำนวยพรในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความสามารถในการเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน มากถึงจำนวน 100 ล้านคนให้พ้นจากความยากจนภายในระยะเวลาเพียง 8 ปี ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาของหลายประเทศได้ และนายจุรินทร์เคยได้รับเชิญไปดูงานแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลจีนตอนเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งขอแสดงความชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและบทบาทผู้นำในการวิจัยและพัฒนาจนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กลายเป็นผู้จำหน่ายวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่แก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณ และในโอกาสนี้ขอเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความผาสุกแก่ประชาชนในฐานะพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น

ประการแรก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหนึ่งในพรรคการเมืองที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาค ได้มุ่งทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาโดยต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19

ประการที่ 2 ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน พรรคได้ริเริ่มมาตรการต่างๆ ที่สามารถช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรตามนโยบาย “ประกันรายได้เกษตรกร” และกลุ่มคนชั้นเปราะบาง ในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องรายได้ การจ้างงาน และที่อยู่อาศัย

ประการที่ 3 ในฐานะผู้แทนประชาชน พรรคประชาธิปัตย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 พรรคให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นว่าร้อยละ 70 ของประชากรจะได้รับวัคซีนภายในปี ค.ศ. 2021 เป็นลำดับแรก ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจ สร้างพลวัตทางเศรษฐกิจ และบรรเทาความยากลำบากที่ประชาชนต้องเผชิญ รวมทั้งทำให้ประเทศไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะภูเก็ตและทะเลอันดามันได้ตามโครงการนำร่องที่ชื่อว่า “ภูเก็ต Sandbox” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะขยายผลเป็น “Andaman Sandbox” ต่อไป

“นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังเห็นว่า ตราบเท่าที่โลกยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง โอกาสที่โลกจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนยังเป็นเรื่องยาก พรรคจึงสนับสนุนการส่งเสริมการกระจายวัคซีนข้ามพรมแดนโดยไร้ข้อจำกัด รวมทั้งสนับสนุนการใช้ CL Vaccine เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม สุดท้ายนี้ จากการที่โควิด-19 ถือเป็นภัยคุกคามของโลก จึงมีความจำเป็นที่พรรคการเมืองต้องร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อร่วมกันสร้างความผาสุกให้เกิดกับพลเมืองในความรับผิดชอบของตน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนานในการยกระดับเป้าหมาย การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเนื่องในโอกาสที่สำคัญในครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะขอยืนยันความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศสืบไป” นายจุรินทร์ กล่าว

DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์ #ทีมจุรินทร์