จุรินทร์ “โชว์ปาฐกถา” หนุน กระจายวัคซีนข้ามพรมแดน-ไร้ข้อจำกัด และการใช้ CL Vaccine