“ชัยชนะ” ชวนรัฐสภาลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ให้ประเทศมีประชาธิปไตยเต็มใบ