ชินวรณ์เชื่อการแก้รธน.จะเป็นบันไดได้ระบบเลือกตั้งที่ดีนำไปสู่การได้รัฐบาลที่ดีการเมืองมีเสถียรภาพ