ชินวรณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับญัตติที่ปชป.เสนอ พร้อมเชิญทุกฝ่ายรวมข้อสงสัยเพื่อเสนอต่อศาลรธน.