“ชินวรณ์” หนุนรัฐบาลประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่อง – เสนอตั้ง “รับเบอร์วัลเล่ย์” สร้างเสถียรภาพราคายาง