“ชินวรณ์” เรียกร้องให้ ส.ส. ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่ “ตรายาง” จึงต้องสะท้อนความเห็นตรงไปตรงมา