“ดร.กนก” เสนอ สำนักงบ-สตง.-กรมบัญชีกลาง ร่วมกันแสดงผลสัมฤทธิ์การใช้เงินเป็นล้านล้านเพื่อประโยชน์ปชช.