ดร.พิสิฐ ย้ำการจัดงบประมาณต้องยึดโยงวาระแห่งชาติวิกฤติโควิด