“ดร.สาธิต” แจงงบวิจัย ถูกโอนไปที่ กระทรวง อว. ยืนยัน งบวิจัยไม่ถูกตัด แถมได้เพิ่มขึ้น