ดร.อิสระ เปรียบ งบ’ 64 เป็นรถหวานเย็น ขับพาคนป่วยหนักฝ่าพายุซ้ำร้ายน้ำมันใกล้หมด