“ถาวร” แจงความคืบหน้าก่อสร้างสนามบินเชื่อมโลกเชื่อมไทยสู่เมืองรอง หลายจังหวัด