“ธารา” แนะ 3 กระทรวง บูรณาการงบประมาณ ส่งเสริมโรงงานถุงมือยาง เพิ่มมูลค่ายางพารา