“นริศ” ส.ส.พัทลุง หารือ ขยายหอประชุมตะโหมด/ปรับถ.หน้าอำเภอกงหรา/ลอกคลอง/เร่งเชื่อมมอเตอร์เวย์-พัทลุง