“นริศ” เสนอ 4 ข้อ ให้กระทรวงเกษตร สร้าง อกม. เข้มแข็งเหมือน อสม / เพิ่มขนาดหน่วยงานดูแลทะเลสาบสงขลา