นิพนธ์”ยันกลับ“ประเสริฐพงษ์ ก้าวไกล” สภาไม่ใช่เวทีตลก ใช้ข้อมูลตัดแปะมาอภิปราย