ปชป. พร้อมลุยสนาม กทม. เตรียมเปิดกว้างรับผู้สมัครผ่านออนไลน์ ดีเดย์ 1 ธค.

(29 พ.ย.2563) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของ กทม. ที่พรรคประชาธิปัตย์ เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานระดับท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานระดับฐานราก ที่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ในระดับท้องถิ่นได้

โดยนายองอาจกล่าวว่า ความสำคัญของการทำงานในระดับท้องถิ่นโดยผ่านการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น มี 3 ส่วน

  1. เป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจ กระจายโอกาส กระจายงบประมาณ กระจายรายได้ให้ออกไปสู่พี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน อันเป้าหมายสำคัญของการกระจายอำนาจ
  3. เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะสามารถเลือกคนของท้องถิ่นให้มาทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง

แม้ว่าในขณะนี้ภาพรวมของประเทศ เรากำลังมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ สำหรับในกรุงเทพมหานครนั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครมาตามลำดับ โดยความพร้อมที่สำคัญประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. การเตรียมความพร้อมเรื่องนโยบายกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา พรรคฯ ได้พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบาย ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ “Design Thinking” ซึ่งเป็นการระดมสมองเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ที่ทันสมัยขึ้น ภายใต้โครงการ Modern Bangkok ทั้งนี้จะได้มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้อีกเพื่อเป็นสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้มากขึ้น
  2. การเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร ที่จะทำงานในระดับท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นพรรคฯ ยังมีคนทำงานที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับในส่วนบุคลากรในระดับต่างๆ เหล่านี้ ที่ผ่านมา พรรคฯ จะเปิดรับสมัคร หรือมีผู้สนใจมาสมัครกับพรรคฯ ตามช่องทางต่างๆ ในคราวนี้พรรคฯ เห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น และเป็นการเปิดให้ประชาชนที่สนใจทำงานในระดับท้องถิ่นระดับต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) รวมไปถึงผู้ที่สนใจทำงานเป็นอาสาสมัคร เพื่อทำงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสมัครที่พรรคฯ ด้วยตนเอง โดยขอให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นพรรคฯ จะมีกระบวนการพิจารณาผู้สมัครต่อไป

ด้านนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. ได้เปิดเผยว่าเพื่อตอบโจทย์เรื่องการเปิดกว้างสำหรับบุคลากรที่สนใจมาร่วมงานท้องถิ่นกับพรรคทั้งในส่วนของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และอาสาสมัครทำงานพื้นที่ กทม. ขณะนี้พรรคมีความพร้อมที่จะรับผู้สมัครแบบออนไลน์ สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยได้พัฒนาแบบฟอร์มการรับสมัครแบบออนไลน์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์และพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่หันมาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ 1.ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการร่วมงานกับพรรคและเขตที่สนใจ 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 3. ข้อมูลการศึกษาและอาชีพ 4. ข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง/ สมาคมต่าง ๆ และ 5. การรับรองและลงชื่อ

“เป็นครั้งแรกที่พรรคทำการรับสมัครแบบออนไลน์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ที่สนใจร่วมงานกับพรรคในท้องถิ่น กทม. ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคมาก่อน เพื่อเป็นการเปิดกว้างอย่างเต็มที่ให้ผู้ที่สนใจ และการกรอกข้อมูลจะสั้น กระชับ ใช้เวลาในการกรอกภายในเวลา 30 นาที และเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในการสมัคร” นางดรุณวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2VeZEZu หรือสแกน QR Code นี้

โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการภายในของพรรคที่จะทำการสรรหาผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีแนวคิดในการทำงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคต่อไป