ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อยื่นความจำนงขอสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต 3