“ประมวล” ส.ส. ประจวบฯ ชี้ ลิงกังเก็บมะพร้าวเป็นวิถีชีวิตเกษตรไทย ไม่ใช่ทรมานสัตว์ วอนรีบแจง ตปท.