รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากระราชดำริ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2563 ในเขตชลประทาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากระราชดำริ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2534 มีความจุ 7.30 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อจัดหาน้ำบรรเทาความเดือดร้อนในด้านเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเสริมให้อ่างเก็บน้ำห้วยขุนเตี๊ยะในค่ายทหาร ร.15 พัน 1 นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภค และการทำประมงน้ำจืด เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับบรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2563 ในเขตชลประทาน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จำนวน 1.223 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น ด้านการเกษตร 0.810 ล้าน ลบ.ม. อุปโภค-บริโภค 0.379 ล้าน ลบ.ม. และรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 0.0264 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรถึง 690 ครัวเรือนรมว.กษ. เฉลิมชัย ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากระราชดำริ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2563 ในเขตชลประทาน — ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Instagram : Democratparty.th Twitter : @democratTH YouTube : พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party, Thailand #DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์