“สาทิตย์” ระบุ การส่งคำถามต่อศาล รธน. ไม่ทำให้กระบวนการในวาระ 1 – 2 เสียไป