สาทิตย์ เสนอทางออกในการลงมติ แก้มาตรา 256 เพื่อให้ 3 แนวคิดทางการเมืองอยู่ร่วมกันได้