“หมอบัญญัติ” ขอให้ สสส. สร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นที่พึ่งสังคมไทยให้รอบรู้ด้านสุขภาพ