“หมอบัญญัติ-ระยอง” พ้อ อีอีซี ไม่ฟังเกษตรกร น้ำชลประทานไม่เพียงพอแก่ภาคเกษตร ย้ำต้องลดขนาด EEC