“อิสสระ” ร้อง ชาวบ้านอากาศอำนวย “จ.สกลนคร” ไม่มีน้ำใช้ / ทวงสถานีสูบน้ำ ต.เขวา “จ.มหาสารคาม”