“อิสสระ” เสนอ 6 หลักการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ หวังช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทานมีน้ำใช้ยามแล้ง