“เฉลิมชัย” กระทรวงเกษตรฯ วางแผนสร้าง อ่างเก็บน้ำอ่าวลึก เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือการเกษตร และบรรเทาอุทกภัย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่ และ ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.37 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีแผนดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2564-2566 เริ่มต้นโครงการที่งบ 600 ล้าน เป็นการต่อยอดการกระจายน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ครอบคลุมตำบาลคลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ “หากดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหินแล้วเสร็จ จะช่วยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองหินและบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ราษฎรได้สามารถทำประโยชน์หรือมีอาชีพทำกินอีกทางหนึ่งด้วย” นายเฉลิมชัย กล่าว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (PR) อ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ ตั้งแต่ปี 2560 และมีแผนดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบส่งน้ำ ในปี 2564 บริเวณพื้นที่การเกษตรตำบลคลองหิน ด้านเหนืออ่างเก็บน้ำ และจะพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยการสูบน้ำ (PUMPING) และวิธีแรงโน้มถ่วง (GRAVITY) ต่อไป — ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Instagram : Democratparty.th Twitter : @democratTH YouTube : พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party, Thailand #DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์