“เฉลิมชัย” ยืนยันห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ย้ำทำทุกอย่างเพื่อให้ปัญหาจบเร็วที่สุด