“เฉลิมชัย” ยืนยันห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ย้ำทำทุกอย่างเพื่อให้ปัญหาจบเร็วที่สุด

(18 ก.พ. 65) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 33 (สมัยสามัญประจำ ครั้งที่ 2) ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ขอชี้แจงในประเด็น ต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมจากที่ ท่านประภัตร โพธสุธน ได้ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ ซึ่งการชี้แจงก็จะเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงที่นำเสนอที่เป็นความจริง เพราะว่าในหลาย ๆ ประเด็น  ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าปล่อยให้มีความสับสน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับรู้ท่านประธานและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติหรือแม้กระทั่ง พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงก็จะเกิดความสับสนได้ก็จะถือโอกาสนี้ขอชี้แจงและอธิบาย

และในขณะเดียวกันต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนในส่วนข้อเสนอแนะ ตนจะรับข้อเสนอแนะของท่านนำมาปฏิบัติด้วยความขอบคุณ สิ่งไหนที่ปฏิบัติได้แล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน หรือพี่น้องเกษตรกร ด้วยความยินดีเลย และตนก็ได้กำชับให้ในส่วนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำไปดำเนินการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ  ฝ่าย

อยากจะขอชี้แจงว่า คนเราทุกคน ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นต่าง ๆ และท่านนำมาพูด นำมาวิจารณ์หรือจะมารายงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าท่านเห็นปัญหา ท่านเก่งทุกคน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

แต่ว่าในความเป็นจริง ท่านทราบหรือไม่ ว่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คนที่ทำงานข้าราชการที่ทำงานผู้ที่รับผิดชอบเขาต้องทำงานกันหนักแค่ไหนกว่าจะผ่านอุปสรรค แต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละช่วงเดือนช่วงขึ้นมาได้

วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีใครเพิกเฉยหรอก ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก คนทำงานทุกคน ตนเชื่อมั่นว่าเราทุ่มเทการทำงาน ไม่มีใครอยากจะให้มีปัญหากับพี่น้องเกษตรกร 

ไม่มีใครอยากจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภค ในกรณีเรื่องของสุกร ตนเชื่อมั่นว่ามันไม่มีใครที่คิดอย่างนั้น และก็เชื่อมั่นว่าถ้าความคิดอย่างนั้นเกิดในคนใดก็แล้วแต่ ขออนุญาตจะใช้คำพูดว่าคนนั้นเลวมาก

ตนเข้าใจว่าท่านสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรทุกท่านมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมด ในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมือง ตนก็เป็นนักการเมือง เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความรู้สึกเราไม่แตกต่างกันหรอก ตนก็มีความห่วงใยในพี่น้องเกษตรกร ตนก็มีความห่วงใยในผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนคนไทยไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทบหรือร้อนอย่างเด็ดขาด

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตนจะพูดจากนี้ จะเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นต่อเนื่องจากนายประภัตร โพธสุธน โรค ASF เกิดขึ้นมา 101 ปีนับจากวันแรก ระบาดไปทั่วโลก เริ่มระบาดในจีนปลายปี 61 ใช้เวลาเพียง 6 เดือน ใช้เวลาเพียง 6 เดือนแค่นั้นประเทศจีนใหญ่โตมโหฬารทำลายหมูไป 300 ถึง 500 ล้านตัว เกิดที่เวียดนาม ใช้เวลาแค่ 3 เดือนทำลายหมูไปประมาณ 10 ล้านตัวเศษ แล้วก็ลามมาเรื่อย ๆ ประเทศข้างเคียงประเทศไทยทั้งหมด นี่คือสิ่งที่บอกว่าการระบาดของโรคมันเป็นการระบาดที่รวดเร็วมีการระบาดช่องทางได้หลายช่องทาง

ซึ่งท่านสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วว่าเชื้อมีความคงทนอย่างไร ระบาดได้อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันไม่ได้ง่ายในการที่จะป้องกัน และวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้เราใช้เวลาป้องกันไม่ให้มีเชื้อ ASF ในประเทศไทย 3 ปีเต็ม เราถึงมีการตรวจเจอเชื้อและการตรวจเชื้อ ในทางการจะต้องมีการตรวจเจอเชื้อและรับรองโดยกรมปศุสัตว์ ถึงจะประกาศว่าเรามีเชื้อนี้ในประเทศไทย และ ASF ไม่มีวัคซีน วันนี้ผ่านมา 101 ปี ยังไม่มีวัคซีนประเทศที่มีความทันสมัยกว่าเราเยอะแยะหมด ทำการทดลองแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในวันนี้ถ้าสมมุติว่าใครบอกว่ามีวัคซีนของปลอมทั้งหมดเลย แต่ความเป็นจริง ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแม้กระทั่งในประเทศไทย

วัคซีนในประเทศไทยจะมีการทดลองขั้นสุดท้ายประมาณกลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะบอกให้พี่น้อยชนได้รับทราบว่าเราประสบความสำเร็จแค่ไหนเราทำมาตลอด เราจับมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาวัคซีนของเราด้วยตัวของเรา ภายในเดือนพฤษภาคมเราก็จะทราบว่าวัคซีนของเราประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งสุดท้ายหรือไม่ ซึ่งก็เป็นความหวังของทุกคน

เราได้รับทราบจาก OIE และ FAO จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ประมาณปลายปี 61 เราสามารถป้องกันโรคได้ถึง 3 ปี เราได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการป้องกัน ASF ดีที่สุดในอาเซียนมันคงไม่ได้มาง่าย ๆ หรอก มันคงไม่สามารถที่จะไปบังคับใครที่จะมาบอกว่า เรามีการป้องกันที่ดีเยี่ยมได้นอกจากเขายอมรับในตัวเองเพราะแต่ละท่านเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ทั้งสิ้น

นี่คือสิ่งที่ตนอยากจะบอกแต่แรกว่าไม่มีการปกปิดทั้งสิ้นมันจะปกปิดได้ไง ซึ่งก่อนตนจะเข้ามาตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการในส่วนของเรื่องนี้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องของ ASF มันไม่มีใครปิดบังกันได้หรอก ทุกฝ่ายทราบ ท่านก็บอกแล้วว่าเกษตรกรก็ทราบว่ามันจะมีการระบาด มาตรการต่าง ๆ ถึงได้เกิดขึ้น

ตนยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการปกปิดแน่นอน มันไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้นและการดำเนินการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาของเรา เราได้มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ มาทุกอย่าง รวมถึงมาตรการชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรรายเล็กและรายย่อย เหตุที่เราจำเป็นต้องชดเชยให้กับเกษตรกรเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่เข้าถึงเทคโนโลยีเท่ากับฟาร์มขนาดกลางหรือขนาดใหญ่มันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดูแล ซึ่งตนขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ขอบคุณผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ขอบคุณผู้ประกอบการเกี่ยวกับวงจรของสุกรทั้งหมด ก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณไปให้ในการชดเชยแต่ละท่านเหล่านั้น เอกชนควักเงินตัวเองเป็นร้อยล้านบาทเพื่อที่จะมาดำเนินการตัดวงจรตรงนี้ ให้เกษตรกรรายย่อยจนกระทั่งเรามีการตั้ง คณะกรรมการแห่งชาติและมีการประชุมก็มีการพูดคุยว่าเอกชนอย่างเดียวคงรับภาระไม่ไหว นั่นคือที่มาของการเริ่มต้นเสนอของบประมาณจากรัฐบาล จากครม. และการที่จะจ่ายค่าชดเชยตรงนี้ มันไม่ใช่เอาไปจ่ายในกรณีที่สุกรเป็น ASF ไม่ใช่มันเป็นหนึ่งในมาตรการของการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดโรคขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับการที่จะ ASF ทั้งหมด จะถูกทำลายทั้งหมดและได้รับการชดเชย 2 ใน 3 ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ 

และนี่คือที่มาของเงิน เริ่มจากภาคเอกชนรวมกันและก็ภาครัฐเข้าไปช่วยดำเนินการชดเชยตรงนี้ไปทั้งหมดก็ประมาณ 1,100 ล้าน เงินถึงมือเกษตรกรและตนกำชับแล้วกำชับให้ข้าราชการทุกคนต้องให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดเพราะว่าเขาเดือดร้อนจริง ๆ พร้อม ๆ กับมาตรการที่เราดำเนินการในการที่จะฟื้นฟูเกษตรกรรายเล็กรายย่อยให้กลับมาเลี้ยงสุกรได้เหมือนดังเดิม และมีการประชุมในวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมานักวิชาการจากประเทศที่ผ่านการเป็น ASF มาแล้วแล้วก็จะสรุปหามาตรการในการที่จะใช้ในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยให้เหมาะสมกับประเทศไทยเรา

คณะกรรมการทางวิชาการอาจารย์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการทุกอย่าง และเมื่อได้ข้อสรุปตนก็จะนำเข้าเสนอ คณะกรรมการ  ASF เพื่อที่จะออกเป็นมาตรการและก็ให้รัฐบาลเข้ามาดูว่าเราจะไปช่วยได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นที่เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนต่าง ๆ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเลย และเหตุการณ์ดำเนินการมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานตนก็ได้เห็นรูปตนขึ้นบน PowerPoint ซึ่งท่านสมาชิกได้กรุณานำรูปตนกำลังยิ้มอยู่ ตนก็ว่าดูดีพอสมควรนะ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 วันที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยรายการรายใหญ่ทั้งหมดได้จัดงานขึ้น ตนเป็นแขกรับเชิญในงาน ไม่ได้มีการใช้งบประมาณของราชการแม้แต่บาทเดียวเป็นการจัดงานโดยวัตถุประสงค์ ตนมีการ์ดเชิญมาเพื่อที่จะขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ ว่าท่านดำเนินการป้องกันโรค ASF ได้อย่างได้ผล ไม่ได้เชิญตนคนเดียว ไม่ได้เชิญอธิบดี แต่เชิญข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าด่านต่าง ๆ เชิญมารับโล่ห์รางวัล มันจะแตกต่างกันมาก เพราะว่าท่านพูดเสมือนกับว่าตนเป็นคนจัดงานเพื่อกลบเกลื่อนการระบาดของโรค ASF นี่คือปลายปี 2563 วันนี้คณะผู้จัดการยังอยู่ครบถ้วน ท่านไปถามเขาดูได้เลยว่าสิ่งที่ตนพูดเป็นความจริงหรือไม่ เขาเชิญไปในส่วนของการที่จะไปแสดงความขอบคุณ ตนไม่กล้าไปยืนหน้าเศร้าหรือร้องไห้บนเวทีตนก็ต้องยิ้มเพื่อแสดงความยินดีกับเขาด้วยและยิ้มเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยในการที่จะจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคในการที่จะป้องกันโรคASF ต่อไปในวันข้างหน้า ซึ่งเหตุที่เขาจัดเพราะว่าตนมีโอกาสได้พูดคุยทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร คาดว่าถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรก็แต่ กลางปี 63 เราจะถูก ASF กินหมูไปทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เขาจัดงานเพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด

ซึ่งทั้งหมดไม่มีการปิดบังเปิดเผยเป็นที่รับรู้ของสังคมทั้งหมด และวันนี้ตนก็เชื่อว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด นี่คือข้อเท็จจริงที่ตนอยากจะชี้แจงท่านสมาชิกและท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน ว่าข้อเท็จจริงมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ถ้าตนเป็นคนจัดงานวันนั้น ทำเพื่อกลบเกลื่อน ตนไม่กล้าไปว่าคนอื่น ตนเลวจริง แต่ว่ามันไม่ใช่เลย มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านเอามาขึ้นชาร์จเลย ตนขอความกรุณาแค่ชี้แจงข้อเท็จจริงความจริงว่าวันนั้นมันเป็นยังไง และมันก็เป็นผลสะท้อนนั่นหมายถึงว่าการป้องกัน ASF ในภาครัฐเราได้ผลหากไม่ได้ผลเขาคงจะไม่ยอมเสียเงินส่วนตัวในการที่จะนำมาจัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงน้ำใจหรอก 

อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะชี้แจง ในเรื่องของการส่งสุกรออกไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสุกรเนื้อเป็น หรือว่าชิ้นส่วนสุกรทั้งหลายขอชี้แจงว่า ไม่มีการเอื้อให้กับนายทุนรายใหญ่ทั้งสิ้น เอกสารสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบได้เลยว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ส่งหมูสุกรเป็นไป ที่ส่งชิ้นส่วนของสุกรไป มันเป็นเอกสารราชการไม่มีใครโกหกได้

ในบริษัทที่ส่งไป สุกรเป็นไม่มีบริษัทใหญ่เลย ในบรรดาบริษัทที่ส่งสุกรเป็นไป ไม่มีบริษัทใหญ่เลย มีแต่บริษัทโบรกเกอร์บ้าง บริษัทตัวแทนตัวแทนผู้เลี้ยงบ้างอาจจะมีบ้างเล็กน้อยในส่วนของชิ้นส่วนซากของสุกรที่มีบริษัทเพราะว่าเขาก็ประกอบอาชีพ ถ้าเขาทำโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ทำ เพราะมีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นแต่ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครทั้งนั้นโดยเด็ดขาด กรณีที่ท่านบอกในการเคลื่อนย้ายสัตว์มีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์ใบละ 1,000 1,500 3,000 อะไรก็แต่ ขอบคุณมากเลย ตนขอให้ท่านให้ข้อมูลมาเลย ตนจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น ให้ท่านมาจับมือกันมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ตนพร้อมพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ตรงนี้คือประเทศไทย ตนพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อกอบโกยผลประโยชน์

วันนี้ ทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกร โบรกเกอร์ ผู้ประกอบการทั้งหมด ขอฝากท่านให้ช่วยนิดหน่อยว่า ให้ท่านช่วยไปสอบถามภาคเอกชน และบุคลากรเหล่านั้นว่าใครที่ไปรับเงินท่านมา แล้วท่านคอยดูตนสิว่า ตนจะไว้หน้าใครบ้าง ท่านช่วยด้วยขอความกรุณาเลย แล้วท่านมาคุยกับตนได้ ตนพร้อมจะคุยกับท่านทุกเมื่อ ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ตนไม่ปฏิเสธยินดีและทำอย่างเต็มที่ให้กับท่าน

ตนยืนยันว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการปกปิด และมีการออกประกาศกระทรวงเกษตรกรและกรมปศุสัตว์เป็นร้อยฉบับ ตั้งแต่ปลายปี 61 มาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้าย การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ออกเดือนนึงบางครั้ง 2 – 3 ประกาศออกมา มันถึงยัน ASF อยู่ถึง 3 ปี ถ้าไม่มีมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ก็คงจะเป็นไปตามการคาดคะเนไม่เกินกลางปี 63 ประเทศไทยก็เรียบร้อย 

วันนี้ประเทศจีนเพิ่งจะฟื้น มาได้ 50 –  60% นี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชน ตนได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา ท่านก็กำชับให้แก้ปัญหา แก้ปัญหาให้ได้เหมือนกับกรณีราคาหมู มันมีสตอรี่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าหมูหายไปจากท้องตลาด 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเขาไปดูตัวเลข ท่านอาจจะเห็นว่ามันใช่ก็เพราะว่าท่านเอาตัวเลขเดือนมกราคมไปเปรียบกับปี 64 ทั้งปีไง แต่อีก 11 เดือนหมูที่มันจะมีการผลิตในการดูแลดีกว่า มันจะเข้ามา

วันนี้ตนสั่งคิดเลขด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยต้องขอบคุณฝ่ายปกครองหมูขาดไปประมาณ 11.8% ถามว่าขาดหรือไม่ก็ต้องตอบว่าขาด เพราะมันมีปัญหาหลาย ๆ คน แม้กระทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในที่นี้ ที่เลี้ยงหมูบอกว่าท่านรู้ว่ามีปัญหาท่านขายไปก่อนแล้วก็รอโอกาสที่ดีแล้วจะกลับมาเลี้ยงอีกครั้ง แบบนี้มันปนกันไปทั้งหมดแล้ว มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเสียหายทั้งหมดแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ตนไม่ปัดความรับผิดชอบ ถึงแม้กรมปศุสัตว์ ตนจะมอบท่านประภัตร กำกับ แต่ตนก็ลงไปช่วยท่านดูแล เราก็ทำงานกันเป็นทีม ถ้าท่านคิดว่าตรงไหนที่เราควรจะปรับปรุงตรงไหนที่เราควรที่จะทำเพื่อที่จะทำให้การป้องกันและก็ฟื้นฟูอาชีพ ขอให้ท่านบอก ตนยินดีกระทรวงเกษตรกรทุกคนยินดีทั้งหมดที่จะทำงานร่วมกับท่านไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตนก็เป็นนักการเมืองเหมือนท่าน เข้าใจความรู้สึกของท่านทุกอย่างเหมือนกัน เรามีที่มาที่ไปไม่แตกต่างกันมาก ท่านมีอะไรขอให้ท่านบอก ตนก็จะลงไปช่วยสอดส่องดูแลมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องของการกำกับเรื่องของโรคต่าง ๆ

ในส่วนของสมาชิกที่ได้พูดเรื่องของ GAP  ขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างมากเลย เมื่อวานฟังท่านอยู่ ท่านสมาชิกจากจังหวัดตราด ขอบคุณท่านมากที่ท่านมีความเป็นห่วงใยเกษตรกร ตนได้สั่งการตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประชุมนี้ ว่าให้กรมวิชาการได้ไปพิจารณาทบทวนในการแก้ไขปัญหาที่ไม่กระทบพี่น้องเกษตรกร ตนคิดว่าอีกไม่นาน ก็จะมีการทบทวนแล้วก็มติที่จะออกมาในการที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับ 50 ไร่ หรือ 20 ไร่ ต่าง ๆ ตนรับปากว่าจะไปตามให้ แล้วก็มีการสั่งการไปเรียบร้อยหมด

ผมเรียนยืนยันว่าเราห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเหมือนกัน และเราจะไม่ทำนาบนหลังคนไม่หาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บนความทุกข์ของพี่น้อง และก็ไม่ผลักภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปให้กับประชาชนผู้บริโภค วันนี้เราทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ปัญหาต่าง ๆ มันก็หายไปโดยเร็วที่สุดและกระทบกับคนน้อยที่สุด