เทพไท ระบุ แผนปฏิรูปประเทศเป็นวาทกรรม แนะต้องเริ่มปฏิรูปรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก่อน