“เฉลิมชัย” รมว.เกษตรฯ – อิสสระ สมชัย ส.ส.อุบลฯ – ดร.จุ๋ม ฐิตารีย์ เปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563” เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกร พร้อมสนับสนุนให้ภาครัฐให้ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการตลาด แก่เกษตรกร