จุรินทร์ เดินหน้ามอบบัตรสมาชิกประชาธิปัตย์ “รายใหม่-อีสาน” โชว์เป็นพรรคที่สมาชิกมากที่สุด มั่นใจเพิ่มได้อีก นำพาเดินหน้าเศรษฐกิจและสังคมทันสมัย

20 มิถุนายน 2563 เวลา 9.45 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบบัตรสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์ ณ วัดหนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา อดีต ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า มาถึงวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคมาครบหนึ่งปี พรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกทั่วทั้งประเทศรวมมากที่สุดกว่าพรรคใดๆ คือ 157,021 คน ภาคอีสาน 18,152 คน ซึ่งประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรคเพราะเราเป็นพรรคการเมืองที่ต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แบบในระยะยาวและตลอดไป ดังนั้นฐานสมาชิกจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ “เราไม่ใช่พรรคที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจตำแหน่งทางการเมือง พอพ้นจากคนนั้นแล้วก็สลายกันกลับบ้านต่างคนต่างไป ถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแบบนั้นจะฝากอนาคตไว้ได้อย่างไร แต่สำหรับประชาธิปัตย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 อยู่มาถึงวันนี้ขึ้นปีที่ 74 และจะต้องเดินหน้าต่อไปตั้งแต่หัวหน้าพรรคคนแรกนายควง อภัยวงศ์ และล่าสุดคือผม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” พรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันยึดถืออุดมการณ์ 3 ข้อ คือ ข้อ 1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เปลี่ยนแปลง ชัดเจนที่สุด ข้อ 2 ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้อ 3 ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเพื่อให้มีความทันสมัย ทันยุคปัจจุบัน เราจะเดินหน้าด้วยเศรษฐกิจทันสมัย-สังคมทันสมัย เพิ่มและใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างเสริมให้เติบโตมากขึ้น นายจุรินทร์ ย้ำว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ คือ “ประกันรายได้เกษตรกร” ซึ่งได้กลายเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ จึงได้ผลักดันช่วยประชาชนทุกช่องทาง โดยเฉพาะเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรกว่า 7 ล้านคน นอกจากนั้นด้านแก้ไขปัญหาความยากจน การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบและทำยุทธศาสตร์ “การตลาดนำการผลิต” ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย จึงอยากให้สมาชิกพรรค ใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊คและไลน์ ช่วยกันแชร์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่เกษตรกรและประชาชนได้รับจากนโยบายเหล่านี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของประชาธิปัตย์และรัฐบาลต่อไป